REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§
Laatimispäivä 22.5.2018
Rekisterinpitäjä: VPF – Vanhan Paukun Festivaali / MP-Viihde Oy
Yhteystiedot: Asemakatu 3, 62100 Lapua
Yhteyshenkilö: Marko Palomäki // marko@mp-viihde.net
Rekisterin nimi: VPF 2024

Rekisterin tietosisältö:

Hakemuksen täyttäneiltä henkilöiltä kerätään henkilötiedot ja muut tarvittavat tiedot talkoohakua ja akkreditointia varten.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötiedot kerätään Vanhan Paukun Festivaaliin talkoolaiseksi hakevilta henkilöiltä. Henkilötiedot tallentuvat Vanhan Paukun Festivaalin rekisteriin henkilöiden henkilöllisyyden varmistamiseksi ja mahdollisia yhteydenottoja varten.

Rekisterin tietolähde:

Henkilöt täyttävät itse verkkolomakkeen ja tiedot tallentuvat automaattisesti, tai ne tallennetaan Vanhan Paukun Festivaalin rekisteriin. Tiedot voidaan toimittaa myös yhteyshenkilön välityksellä Vanhan Paukun Festivaalille.

Tietojen luovuttaminen:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Rekisterin käsittelyn periaatteet:

Verkkolomakkeen täyttäneiden henkilöiden tiedot säilytetään sähköisessä muodossa järjestelmässä, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmä, joka sisältää rekisterin tiedot, vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tietoja pääsevät tarkastelemaan vain Vanhan Paukun Festivaalin valtuuttamat toimihenkilöt. Tiedot säilytetään luottamuksellisesti.

Tietojen arkistointi ja hävittäminen:

Sähköisiä tietoja säilytetään viiden vuoden ajan tulevien vuosien viestintää ja markkinointia varten. Tiedot voidaan hävittää Vanhan Paukun Festivaali 2024 -tapahtuman jälkeen henkilön omasta pyynnöstä tai jos hakemus peruutetaan.

YHTEISTYÖSSÄ